Neurofeedback

Forbedring af hukommelse, opmærksomhed, bedre livskvalitet og søvn.

Vores intellektuelle evner og følelsesmæssige ressourcer kan forbedres betydeligt med neurofeedback træning.

Siegfried Othmer Ph.D.

Neurofeedback træning

Neurofeedback er en metode, der kan hjælpe alle mennesker med at forbedre deres hjernebalance, trivsel og evne til at håndtere og planlægge hverdagen samt udfordrende situationer. Alle mennesker kan have gavn og glæde af neurofeedback træning.

Mennesker der bøvler i livet på den ene eller anden måde, vil finde neurofeedback som værende en yderst effektiv måde til at styrke deres mentale og emotionelle balance på.
Ved at måle hjernes elektriske aktivitet med små sensorer på hovedet, er det muligt at give hjernen tilbagemeldinger på hvordan den arbejder, via syn, lyd, taktil og derved forbedre adfærdsmæssige, kognitive og følelsesmæssige funktioner.

Neurofeedback er hjernetræning og en velfærdsteknologi, medicinfri, non-verbal, ikke kravstillende og non-invasiv, hvilket vil sige at vi ikke sender noget ind i hjernen.

 

Neurofeedback er for alle – børn og voksne

Mange psykiske og fysiske tilstande har udgangspunkt i hjernens funktion. Via neurofeedback træning kan symptomerne mindskes betydeligt. Der er påvist gode resultater i forhold til bl.a. ADHD, ADD, autisme, angst, migræne, traumer, stress, kognitive udfordringer, afhængighed, søvnproblemer m.m.

 

“Effektiv Neurofeedback: Din vej til en sundere hjerne”

Gennem tiderne er Neurofeedback metoden blevet forfinet og effektiviseret, så der i dag findes et meget højt udviklet udstyr, der gør brug af den nyeste teknologi. Det er netop det udstyr vi bruger i klinikken og i vores træning.
Vores apparatur, software samt træningsmetoder er udviklet af Sigfred og Susan Othmer fra Los Angeles. Othmer-parret har arbejdet med Neurofeedback siden 1985. Othmermetoden, anvender den specifikke type af Neurofeedback som kaldes InfraLow Frequency (ILF) Neurofeedback samt Alpha-Theta Neurofeedback og Synchrony Training, to specielle typer neurofeedback metode som er særligt målrettet til posttraumatiske stresslidelser, angst- og søvnforstyrrelser, men også til forbedring af toppræstationer.

Hvem har gavn af neurofeedback?

Neurofeedback kan anvendes til en lang række lidelser og udfordringer. Træningen kan tilrettelægges individuelt, for at målrette de specifikke udfordringer der skal arbejdes med.

ADHD/ADD

Traumer

Smerter

Autisme

Stress

Skolevægring

Hovedpine/Migræne

Søvnforstyrrelser

Tilknytningsforstyrrelser

Epilepsi

Angst

Hjernerystelse

PTSD

Depression

Peak Performance

Neurofeedback er et kraftfuldt værktøj til healing af områder i hjernen, der har brug for hjælp til at komme ovenpå igen. Mange psykiske og fysiske tilstande har udgangspunkt i hjernens funktion. Med Neurofeedback kan symptomerne på en del belastninger mindskes betydeligt. Der er påvist gode resultater i forhold til bl.a. angst, depression, stress, misbrug, migræne, ADHD, autisme, PSTD, søvnproblemer m.m.

Det vi træner er hjernes evne til selvregulering af det der hedder “arousal” altså niveauet af “vågenhed”. Ved træningen aktiveres de dele af hjernen, der arbejder for langsomt og de dele, der arbejder for hurtigt, dæmpes. Med Neurofeedback udnyttes muligheden for at træne hjernes ubevidste del gennem feedback baseret på målinger fra hovedets overflade. Ved direkte at målrette træningen af specifikke steder i hjernen og ændre hjernens biologi for bedre at fungere, har det potentiale for langsigtet virkning.

Neurofeedback er non-invasiv. Det vil sige en metode, hvor der ikke påføres hjernen impulser. Systemet sender ikke spænding/strøm igennem eller til hjernen. Hjernen manipuleres ikke til en bestemt adfærd. Der ses ingen bivirkninger ved systemet, hvilket er dokumenteret igennem de sidste 50 års kliniske erfaringer. Dog oplever nogle en vis træthed efter en træningssession, særligt i starten af et træningsforløb. Dette kan sammenlignes med, at en utrænet person begynder med styrketræning.

I klinikken bliver Neurofeedback træning ved med at overraske mig, og jeg oplever kun positiv respons fra dem jeg træner. Neurofeedback kan træne hjernen på helt nye måder til gavn for rigtig mange mennesker.

Videnskaben har vist, at ADHD, ADD, PTSD, migræne, angst, stress etc. bliver lettere at håndtere med Neurofeedback træning. I 2013 anbefalede Medical Association of the United States 20 behandlinger med Neurofeedback før enhver medicin mod ADHD. Dette fordi træning af hjernens selvregulering gennem Neurofeedback viste lige så gode og bedre resultater end medicinen.

Så uanset om du bare vil optimere og styrke din hjerne generelt eller har et problem/nogle udfordringer kan Neurofeedback træning være noget for dig.

Neurofeedback helbreder ikke sygdomme, men fremmer hjernens egen selvregulering og derved opnås en bedre hjernefunktion, hvilket giver øget livskvalitet, livsglæde, færre symptomer samt smerter. Neurofeedback træning har allerede hjulpet tusindevis af mennesker verden over.

Kontakt mig gerne og hør om Neurofeedback kunne være en mulighed for dig.

Neurofeedback har vist sig effektivt for det samfund, vi lever i i dag med stress, søvnproblemer og præstationskrav. Ved at træne reguleringen af ​​hjernen kan vi øge vores fokus og præstationsevne uden at øge præstationskravene og dermed stresstilskud. Det handler simpelthen om at træne for at optimere vores hjerne ud fra, hvordan vi lever. Peak Performance bruges blandt andet af atleter før vigtige konkurrencer og forretningsmænd før større forhandlinger og beslutninger.

Peak Performance henvender sig til dig, der gerne vil træne din hjerne optimalt til at klare en hektisk livsstil i højt tempo.

Fælles resultater for Peak Performance er:

– Forbedret fokus og opmærksomhed
– Øget årvågenhed og kortere reaktionstider
– Hurtigere skift mellem forskellige tilstande
– Øget kreativitet og mental klarhed
– Øget energi og motivation
– Forbedret hukommelse
– Forbedret intelligens – EQ & IQ
– Hurtigere, smartere beslutninger
– Dybde, meditative tilstande

Inden placering af elektroderne første gang har vi haft en før-samtale, hvor jeg som træner ud fra et symptom skema, test samt grundig samtale med dig/jer finder frem til den rette træningsform og start placering.

Træneren påfører dernæst elektroder på hovedbunden for at kunne registrere aktiviteten af ​​hjernebølger i hjernen.

Signalet herfra behandles af Neurofeedback-systemet, og der indhentes informationer om bestemte frekvenser i hjernen. Nogle frekvenser af hjernebølger ønsker vi at fremme, andre ønsker vi at mindske.

Vi viser strømmen af ​​hjerneaktivitet til personen i form af sekvenser af billeder / videospil / film. Personen der trænes spiller faktisk videospil med sin hjerne.

Til sidst trænes hjerneaktiviteten for at opnå den ønskede præstation.

Træneren overvåger imens bestemte frekvenser og vælger placeringen af ​​elektroderne i overensstemmelse med den enkeltes symptomer og udfordringer.

Elektroderne sættes fast med kontakt creme, der let fjernes igen med en vådserviet efter endt træning.

Man har det super godt bagefter og kan fint tage i skole, på arbejde eller ud at lege.

…udnyttes muligheden for at træne hjernens ubevidste del gennem feedback baseret på målinger fra hovedets overflade. I 40 år har Neurofeedback været brugt til træning af hjernen. Gennem årene er metoden udviklet ganske betydeligt og i dag findes meget højtudviklet udstyr, der gør brug af den nyeste teknologi. Det er det udstyr der bruges af EEGInstitute hvor jeg er uddannet og selv bruger i klinikken.

Hos Hjerneguf og i klinikken arbejder vi efter Othmer-metoden, som anvender den specifikke type af Neurofeedback, som kaldes InfraLow Frequency (ILF) Neurofeedback.

Din garanti

Jeg er uddannet Neurofeedback træner efter Othmer-metoden hos EEG Institute i Danmark. Foruden basisuddannelsen har jeg også overbygningsuddannelsen; Advanced Course og tilbyder således Neurofeedback ILF HD, Alpha-Theta og Synchrony i klinikken.
Jeg er dedikeret og stolt af mit arbejde og jeg vil altid gøre hvad jeg kan for at du får et så godt forløb, som det overhovedet er muligt. Jeg har selvfølgelig tavshedspligt og der er fuld diskretion ved hver eneste session.
Jeg forsøger hele tiden at videreuddanne mig, personligt og fagligt – så jeg er opdateret med det nyeste inden for mit fag.
Jeg er medlem af EEG Institute i Danmark, hvor jeg løbende deltager på konferencer, får undervisning, sparring og supervision sammen med andre Neurofeedback træner. Din sikkerhed for faglighed og professionalisme hele vejen.