Feuerstein

Fra ubalance til balance i hjernen.

Feuerstein træning – kan bare noget !

Som træner bliver jeg bare så glad, når jeg ser elever der normalt har ret meget krudt i rumpen og svært ved at holde fokus i længere tid – pludselig få en indre ro, glemmer lydene omkring sig, og som nu i kraft af feuerstein træning nu kan være 100 % tilstede i nuet og fuldt koncentreret, endda over længere tid. 

Heldigvis er det aldrig for sent at lære, samt opbygge nye kognitive funktioner eller reparere dem, der evt. måtte være blevet skadet. Feuerstein Instrumenterne er relevant for alle aldersgruppe, uanset kognitive vanskeligheder. Men de banebrydende metoder er særligt rettet mod at træne og styrke børn og unge med kognitive udfordringer og vanskeligheder.

Feuerstein kan noget med læring

Mediator rollen

Den bedste lærer fortæller dig hvor du skal kigge hen - ikke hvad du skal se. Som træner og mediator sidder jeg sammen med barnet og via forskellige træningsinstrumenter; papir, lege, spil m.m., hjælper jeg barnet med at få skabt egne strategier til at blive bedre til "at lære at lære". Dvs. få bedre fokus, øget koncentration, mere arbejdshukommelse, orienteringsevne med mere. Feuersteins Instrumental Enrichment træningsprog-rammer, som er udviklet for at åbne tænkningens væsen op for børn, unge og voksne. Træningen henvender sig til alle i alle aldre og uanset kognitiv formåen. Programmet er dog i en særlig grad rettet mod at træne og styrke kognitivt udfordrede børn og unges tænkning og indlæring.

At forbinde punkter

Feuerstein Instrumental Enrichment (FIE) er kognitivte interventionsprogrammer. FIE består af specialdesignede instrumenter og er en serie af blyant-og-papir-opgaver. Jeg bruger desuden masser af spil i formidlingen og træningen. Hvert instrument og serie fokuserer på en kognitiv færdighed, der skaber systematiske, vedvarende og strukturerede betingelser for at engagere eleven i problemløsning ved at udvikle evnen til at forstå og uddybe informationer bedre. Jeg er vild med instrumentet "dots" som er mest udbredt og simpelthen bare er fantastisk til at træne hjernen i at danne strategier, komme ned i gear og se nye veje.

Spil er fantastisk som læringsredskab

Træning af hjernen kan gøres på mange måder - der er et hav af sjove muligheder og det fantastiske ved hjernen er jo, at den gerne former sig, tager ny viden til sig - når blot vi husker at tænde for den og give den lov... En del af træningen er at vi spiller rigtig mange spil - for spil kan bare noget. Feuerstein træning er for alle aldersgrupper, men er specielt udviklet og målrettet til børn og unge. Med udgangspunkt i Feuerstein teorier om medieret læring, kan jeg hjælpe dit barn til at fungere bedre og mere effektiv i skolen samt i hverdagen.

Med bind for øjnene

Den taktile tilgang til læring er super god. Den er rigtig god til at hjælpe børn og unge med opmærksomheds-udfordringer fx. ADHD og ADD til at blive bedre til at fokusere og få strategier til at arbejde mere systematisk. Når man får bind for øjnene og får noget i hænderne som man umiddelbart ikke ved hvad er, så hjælper det på ingen måde at man farer hurtig frem og kun røre tingene hist og pist. Man må ned i gear og man må gå systematisk frem. Via den taktile tilgang og hjælp fra mig som mediator, så træner eleven sin opmærksomhed, man får redskaber til at indhente og samle informationer, man får styrket sin arbejdshukommelse, sin koncentration, forbedret sin arbejdsstrategi som man herfra, kan overføre til andre opgaver i skolen og til hverdagen.

Reuven Feuerstein

Professor Reuven Feuerstein (1921 – 2014) var en israelsk klinisk, udviklingsmæssig og kognitiv psykolog, kendt for sin teori om intelligens, som siger, at “hjernen er ikke fast’, men snarere modificerbar”. Tanken bag denne teori er, at intelligens kan modificeres gennem medierede interventioner.

Reuven Feuerstein var grundlægger og direktør for International Center for the Enhancement of Learning Potential (ICELP) i Jerusalem, Israel. I mere end 50 år er Feuersteins teorier og systemer blevet implementeret i både kliniske og skoler/klasseværelser verden over. I dag er der mere end 80 lande som anvender hans arbejde. Feuersteins teori om intelligens, at hjernen er plastisk har ført til mere end 2.000 videnskabelige forskningsstudier og utallige casestudier med forskellige lærende populationer. I 1992 blev Reuven Feuerstein tildelt Israels pris for samfundsvidenskab, og i 2012 blev han nomineret til Nobels fredspris.